PHP Toplu Mail Gönderme

0
1566

Mail hizmeti sağlayıcınızın vermiş olduğu izinle ve smtp bilgileri ile sorunsuz şekilde php kullanarak toplu mail gönderimi yapabilirsiniz. Sistem basit bir text dosyası ile birlikte çalışmaktadır.
 
index.php dosyası için kod bloğu:

<?php
require_once "mail/PHPMailerAutoload.php";
$oku = fopen("maillist.txt",'r');
while(!feof($oku)){
$veri = fgets($oku);
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPDebug = 1;
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->Host = 'mail.xxxx.com'; // Hostunuzun Mail ( SMTP ) Adresi
$mail->Port = 25; // SMTP Port Numaranız
$mail->IsHTML(true);
$mail->SetLanguage("tr", "phpmailer/language");
$mail->CharSet ="utf-8";
$mail->Username = "ePosta Adresi"; // Kendi Alan Adınıza Kayıtlı Mail Adresi
$mail->Password = "Mail Password"; // Mail Adresi Şifreniz
$mail->SetFrom("ePosta Adresi", "Ad Soyad / Şirket / Firma");
$mail->AddAddress($veri); // Maili gonderecegimiz kisi/ alici
$mail->Subject = "Toplu Mail Denemesi"; // Konu basligi
$mail->Body = "Bu Mail Deneme Amacı İle Atılmıştır."; // Mailin icerigi
$mail->Send();
}
fclose($oku);
?>

maillist.txt

[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

 

Yorumlar

Yorum yap

Doldurulması zorunlu alan
Doldurulması zorunlu alan