LaTeX içindekiler tablosu, şekiller, tablolar listesi ve bazı özelleştirmeler

0
1217

LaTeX
- İçindekiler,
- Şekiller,
- Tablolar listesi de olmak üzere bu kategorilendirme ve listeleme sırasında bazı özelleştirmeler yapabilirsiniz.

\documentclass[11pt]{article}
 
\begin{document}
 
\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables
 
\clearpage
 
\section{Dummy section 1}
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
 
\caption{Dummy figure 1}
\label{fig:dum1}
\end{center}
\end{figure}
 
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
 
\caption{Dummy figure 2}
\label{fig:dum2}
\end{center}
\end{figure}
 
\begin{table}[ht]
\caption{Dummy table 1}
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|}
 
\end{tabular}
\end{center}
\label{tab:dum1}
\end{table}
 
\section{Dummy section 2}
 
\end{document}

\documentclass[11pt]{report}
 
\setcounter{tocdepth}{5} %shows all levels incl. paragraph
\begin{document}
 
\tableofcontents
 
\chapter{Dummy chapter}
\section{Dummy section}
\subsection{Dummy subsection}
\subsubsection{Dummy subsubsection}
\paragraph{Dummy paragraph}
 
\end{document}


 

\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{blindtext}
\begin{document}
 
\tableofcontents
\listoffigures
 
\section{Dummy section 1}
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
\rule{0.5\linewidth}{0.35\linewidth}
\caption[Long caption figure]{\blindtext}
\label{fig:dum1}
\end{center}
\end{figure}
 
\end{document}

 

 

Yorumlar

Yorum yap

Doldurulması zorunlu alan
Doldurulması zorunlu alan