Codeigniter ile sayfa koruma işlemi

0
6078

Codeigniter ile sayfa koruma işlemi yaparak belli kısımlara sitenin normal kullanıcılarının girişini engelleyerek yönetici rolü atanmış kişilerin girişini sağlayabiliriz. Bu örneklere admin panelli sitelerde sıkça rastlıyoruz. Normal kullanıcı panel kısmını göremiyorken yönetici olan hesap panele güvenli bir girişten sonra erişim sağlayabiliyor.


Korunacak olan Controller’a aşağıdaki 3 fonksiyonu ekliyoruz
 

function koruyucu(){
  $giris = $this->session->userdata('yonetici');
  if (!$giris) {
   redirect('yonetim');
  }
 }

 

function index()
 {
  $giris = $this->session->userdata('yonetici');
  if ($giris) {
   redirect('adminpanel/anasayfa');
  }
  $this->load->view('back/girisyap');
 }

 

public function anasayfa()
 {
  $this->koruyucu();
  $this->load->view('back/anasayfa');
 }

config->autoload dosyasında aşağıda ki satıra session özelliğini tanımlıyoruz
 

$autoload['libraries'] = array('database','session');

Giriş yapacak ve session üretecek kısım

 

public function girisyap()
 {
  $email = $this->input->post('email');
  $sifre = $this->input->post('sifre');
  $kontrol = $this->database->kontrolet($email,$sifre);
  if ($kontrol) {
   $this->session->set_userdata('yonetici',true);
   redirect('adminpanel/anasayfa');
  }
  else {
   $this->session->set_flashdata('alert','Hata!
Email ya da şifre bilgileri uyuşmuyor!
'); 
redirect('adminpanel'); } }

 

 

Yorumlar

Yorum yap

Doldurulması zorunlu alan
Doldurulması zorunlu alan