Codeigniter ile Mail Gönderme

0
2470

Codeigniter da Gmail ayarlarında küçük bir değişiklik yaparak sorunsuz şekilde mail gönderim işlemi yapabilir, hatta kodlarda değişiklik yaparak toplu mail gönderimi yapabilirsiniz.

mail_view.php

<form action="mail_controller" method="post">
Alıcılar: <input name="alici" type="text" /> 
Konu : <input name="konu" type="text" /> 
Email :<textarea cols="50" name="mesaj" rows="5"></textarea> 
<input name="gonder" type="submit" value="Gönder" />&nbsp;</form>

<p><strong>mail_controller.php</strong></p>
function mail_gonder()
  {
   $config = array(
    "protocol"=>"smtp",
    "smtp_host"=>"ssl://smtp.gmail.com",
    "smtp_port"=>"465",
    'smtp_user' => '[email protected]',
    'smtp_pass' => 'password',
    'mailtype' => 'html',
    'charset' => 'iso-8859-1',
    'wordwrap'=>true,
    'newline'=>"\r\n"
   );
   
   $this->load->library('email',$config);
   $this->email->from($this->input->post('alici'),"exaple.com Bilgilendirme Sistemi");
   $this->email->to('[email protected]');
   $this->email->subject($this->input->post('konu'));
   $this->email->message($this->input->post('mesaj'));
   $send=$this->email->send();
   if($send)
   {
    echo "Mail gönderildi";
   }
   else echo "Mail gönderilemedi";
  }

Açıklamalar

Tanım Açıklama Aldığı Değer
Protocol Mail Gönderim Protokolü mail, sendmail, veya smtp
smtp_host Mail Smtp sunucusu adresi Kullanılan sunucuya göre değişir
smtp_port smtp iletişim portu servisten servise değişir. Değer atanmazsa temel değeri 25 tir
smtp_user smtp kullanıcı adı gmail adresiniz veya hangi servisi kullanıcaksanız
smtp_pass smtp şifresi mail adresinizin şifresi
charset Metin Karakter Ayarlarlaması türkçe karakter için “utf-8”
mailtype Mail Tipi text veya html
wordwrap sözcüklerin duzenli sıralaması TRUE veya FALSE
newline yeni satır tanımlaması “\r\n” veya “\n” or “\r”

Metod açıklamaları

Fonksiyon Açıklama
library(“email”,$config) email sınıfını yüklüyoruz ve $config‘de yaptığımız tanımları da sınıfa bildiriyoruz
from() Maili gönderen  mail adresi
to() Mailin göndereceğimiz mail adresi
subject() Mailin Konusu
message() Mailin içeriği
send() Maili Gönder Komutu

 

 

Gerekli Google ayarı:

 

 

 1. Google Hesabınızın Güvenliği düşük uygulamalar bölümüne gidin.
 2. Güvenliği düşük uygulamalara izin ver'i açın.

 

 

Yorumlar

Yorum yap

Doldurulması zorunlu alan
Doldurulması zorunlu alan