Codeigniter Captcha Kullanımı

0
1343

İnternet botlarının otomatik yaptığı isteklere karşı alınan bir önlem olan captcha sistemi ile işlemin bir insan tarafından mı yoksa robot tarafından mı olduğunu tespit edilebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.


Captcha Helper

$this->load->helper('captcha');

Resim üretme

$params = array(
  'word'     => 'vedatorkun.com',
  'img_path'   => './captcha/',
  'img_url'    => 'http://example.com/captcha/',
  'font_path'   => './path/to/fonts/texb.ttf',
  'img_width'   => '150',
  'img_height'  => 30,
  'expiration'  => 7200,
  'word_length'  => 8,
  'font_size'   => 16,
  'img_id'    => 'Imageid',
  'pool'     => '123456789abcdefghjkmnprstuvyzABCDEFGHJKLMNPRSTUVYZ',
  'colors'    => array(
         'background' => array(255, 255, 255),
         'border' => array(255, 190, 0),
         'text' => array(0, 0, 0),
         'grid' => array(255, 190, 127)
    )
);
$cap = create_captcha($params);
echo $cap['image'];
Parametreler
Word Doğrulama resmi içerisinde yazmasını istediğini metini belirleyebilirsiniz.
img_path Oluşturulacak resmin kaydetilmesi için klasör yolunu belirlemelisiniz.
img_url Oluşturacağınız klasörün adresini yazmalısınız.
font_path Eğer varsayılan font dışında bir font kullanmak istiyorsanız bulunu bu alana girmeniz gerekir.
img_width Doğrulama resminin genişliği
img_height Doğrulama resminin yüksekliği
expiration Doğrulama resminin geçerlilik süresi
word_length Doğrulama resminin içerisinde kaç adet karakter olduğunu belirler.
font_size Karakterin büyüklüğü
img_id Eğer oluşturulacak resime id atamak isterseniz bu alana yazabilirsiniz.
pool Kullanmak istediğiniz karakterleri yazabilirsiniz.
background Arkaplan rengini
border Resmin çerçeve rengi
text Resim içerisindeki karakterlerin rengi
grid

Resim arkaplanında bulunacak çizgilerin rengi

 

Resim oluşturma

create_captcha($params);

 

 

Yorumlar

Yorum yap

Doldurulması zorunlu alan
Doldurulması zorunlu alan